Serveis

Solucions d’Assessorament Laboral

Donada la complexitat en matèria laboral, s’ofereix un ampli ventall de serveis perquè la seva empresa estigui al dia.

 • Confecció rebuts de salari mensuals
 • Estudi i confecció de butlletins de cotització al Règim General de la Seguretat Socials i al d’Accidents de Treball, així com relació nominal de productors i tràmits inherents (RLC i RLT).
 • Confecció i càlcul liquidacions bonificades.
 • Confecció llistat resum de nòmina, estudi de costos.
 • Altes, baixes i variacions de treballadors a la seguretat social.
 • Confecció de contractes de treball i presentació respectiva mitjançant mitjans telemàtics a la respectiva oficina de l’INEM per el seu visat.
 • Control i avís de la caducitat dels contractes de treball.
 • Confecció i presentació de prorrogues de contractes de treball.
 • Confecció de certificats d’empresa per als treballadors amb dret a prestacions d’atur o seguretat Social.
 • Tramitació de possibles incentius per a la contractació de treballadors
 • Confecció de les declaracions d’accident de treball a l’autoritat laboral.
 • Aplicació, seguiment i control del respectiu conveni col·lectiu, amb aplicació de les modificacions salarials.
 • Assessorament de l’empresa amb caràcter permanent en matèria laboral o de Seguretat social i redacció d’escrits i documents.
 • Capitalització de l’Atur
 • Confecció declaracions anuals de la situació familiar dels treballadors a efectes de càlcul del tipus de retenció IRPF.
 • Confecció certificació anual dels treballadors de les retribucions i retencions a efectes de la Declaració anual de l’IRPF.
Atenció al client Recepció Nou Impuls Assessors

Busques assessorament en temes laborals i de recursos humans?

Contacta’ns i descobreix com podem ajudar-te a protegir els teus drets i interessos!

Altres serveis

Catàleg de solucions Nou Impuls

Assegurances

Treballem amb més de 20 companyies asseguradores per poder oferir les millors cobertures al millor preu.

Serveis d'assessorament a particulars Nou Impuls
Serveis a particulars

Les administracions s’han digitalitzat cada cop més i això obliga al ciutadà a comunicar-se de forma telemàtica.

Serveis d'assessorament legal Nou Impuls
Assessorament Legal

Comptem amb un equip d’advocats col·laboradors especialitzats en matèries administratives, civil, laboral i social.