Serveis

Solucions d’Assessorament Fiscal Comptable

Ens adaptem a les diferents situacions que poden sorgir a curt, mig i llarg termini per oferir-li un servei individualitzat i adaptat en costos i recursos.

Solucions d'Assessorament Fiscal Comptable

Ens encarreguem des de la constitució i altes d’autònoms fins a tot el procés comptable, el qual comporta presentar tots els impostos i les obligacions fiscals i mercantils perquè vostè no s’hagi de preocupar per res.

 • Assessorament Fiscal i Comptable
 • Comptabilitat Mensual
 • Confecció impostos trimestrals i anuals
 • Confecció llibres comptables
 • Confecció Impost de Societats i comptes anuals

 • Confecció anual del llibre d’actes i de socis

 • Diligències d’embarg Hisenda

 • Certificats d’estar al corrent de pagament amb Hisenda

 • Certificat de contractistes i subcontractistes

 • Actualització normativa vigent
 • Preparació documentació comptable i fiscal per operacions financeres
 • Atenció requeriment i inspeccions de l’Agència Tributària

 • Assessorament i constitució d’empreses

Atenció al client Recepció Nou Impuls Assessors

Vols complir les teves obligacions fiscals i comptables sense estrès ni problemes?

Contacta’ns i deixa que t’ajudem!

Altres serveis

Catàleg de solucions Nou Impuls

Serveis d'assessorament laboral Nou Impuls
Assessorament Laboral

Les constants variacions en la normativa laboral i de seguretat social requereix la intervenció de professionals especialitzats

Serveis d'assessorament a particulars Nou Impuls
Serveis a particulars

Les administracions s’han digitalitzat cada cop més i això obliga al ciutadà a comunicar-se de forma telemàtica.

Serveis d'assessorament legal Nou Impuls
Assessorament Legal

Comptem amb un equip d’advocats col·laboradors especialitzats en matèries administratives, civil, laboral i social.